Mýtné pro obytné automobily ve Švýcarsku - Pravidla

Jak již bylo zmíněno úhrada mýtných poplatků je jedním z nejdůležitějších požadavků pro obytné automobily ve Švýcarsku. Po vjezdu do země musí mít řidiči obytných automobilů buď švýcarskou dálniční známku nebo zaplatit tzv. poplatek za těžké vozidlo.

Dálniční známka za obytné vozy ve Švýcarsku

Dálniční známku ve Švýcarsku musí povinně zakoupit všichni řidiči motorových i přípojných vozidel, taktéž řidiči obytných vozů, kteří nepřekračují hmotnost 3,5 tuny. Povinnost zakoupit dálniční známku platí na všechny dálnice, které spadají pod státní silniční síť.

Pouze kantonální (regionální) dálnice jsou považovány za nezpoplatněné silnice. Pokud si tedy chcete jízdu Švýcarskem užít a chránit se před případnými pokutami, kupte si před cestou dálniční známku.

Princip švýcarské dálniční známky je přímočarý. Existuje pouze jedna dálniční známka a to roční, která platí od 1. prosince předchozího roku do 31. ledna roku následujícího. Oproti sousedním zemím ve Švýcarsku není nabízena žádná desetidenní ani měsíční dálniční známka.

Mýtné ve Švýcarsku za obytný vůz nad 3,5 tuny

Popsaný princip o dálničních známkách se tedy vztahuje na řidiče, kteří cestují osobním automobilem nebo s obytným vozem do 3,5 tuny. Vozidla a přívěsy z nichž každé nebo jedno z nich přesahuje celkovou hmotnost 3,5 tuny, podléhají ve Švýcarsku mýtnému poplatku.

Mezi mýtným a dálniční známkou ve je ještě jeden rozdíl. Dálniční známka je nutná pouze při využití státních silnic. Mýtné se naopak musí platit za všechny silnice.

Jaká je výše mýtného poplatku za obytné vozy ve Švýcarsku?

Cena mýtného za těžká vozidla nezávisí na množství ujetých kilometrů, ale na délce pobytu. V zásadě platí, že čím déle (nebo častěji) ve Švýcarsku s obytným vozem pobýváte tím vyšší jsou poplatky.

Mýtné můžete zaplatit buď před cestou prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo přímo na hranicích. Pokud je hraniční přechod bez obsluhy, musíte se telefonicky spojit s odpovědnými osobami. Mýtné se pak zpravidla platí na některé z nejbližších čerpacích stanic.

Platnost a náklady

Při výpočtu mýtného si můžete vybrat z několika možností.

První z nich je pro cestovatele asi nejzajímavější. Za 1 až 30 po sobě jdoucích dní zaplatíte 3,25 švýcarských franků (CHF) za den. Minimální poplatek mýtného činí 25 CHF a maximální poplatek je 58,50 CHF. To znamená, že i když budete ve Švýcarsku pouze jeden den, zaplatíte minimálně 25 CHF.

Druhá možnost je určena těm, kteří plánují cestovat do Švýcarska častěji než jen jednou ročně. Za 10 dní, které nemusí následovat po sobě, zaplatíte 32,50 CHF.

Pokud plánujete ve Švýcarsku pobývat delší dobu, musíte zaplatit poplatek 58,50 CHF za měsíc (za 1 až 11 po sobě jdoucích měsíců). Za celý rok činí poplatek 650 CHF.

Tunely a průsmyky

Některé alpské průsmyky a tunely vybírají extra mýtné poplatky, které nejsou součástí mýtného poplatku za těžká vozidla. Například za tunel Munt-la-Schera, který mnoho cestovatelů využívá k cestě do Itálie ze Švýcarska, se platí příplatek až 44 CHF (tam i zpět). Tyto poplatky jsou nad rámec poplatku za těžká vozidla.

Oblíbené trasy pro obytné automobily - s mýtným poplatkem

Pokud ještě nemáte podrobně naplánovanou svoji cestu vaším obytným vozem, nechte se inspirovat následujícími návrhy tras. Na každé trase je třeba zaplatit výše uvedené mýtné.

Curych a jeho okolí:

Pokud se vydáte do Švýcarska přes Kostnici, uvidíte nejen Bodamské jezero, ale přímou cestou se dostanete i do největšího města země - Curychu. Odtud se vyplatí vyrazit obytným vozem do sousedního Lucernu nebo dokonce až do St. Gallenu.

Napříč Švýcarskem:

Trasa z Curychu přes Bern do Ženevy je ideální pro turisty, kteří chtějí poznat různé krásy země. Cestou po dálnici uvidíte nejen velká města, ale dostanete se také k jezerům a horám.

Bern a jeho okolí:

Díky své poloze můžete z Bernu vycestovat do různých oblastí Švýcarska. Během několika hodin se rychle dostanete do francouzsky mluvící části země, nebo také do různých parků a k jezerům (Thunské jezero).

Curych - Lugano:

Z Curychu vede několik silnic na jih země. Cesta do Lugana na italských hranicích je považována za nejlepší trasu pro poznávání Švýcarska obytným vozem.

Mýtné a kempy

Důležitou roli při výpočtu mýtného hraje také pobyt v kempech. Vzhledem k tomu, že náklady závisí na celkové délce pobytu, je třeba při stanovení poplatků zohlednit také dobu strávenou v některém z mnoha kempů ve Švýcarsku.

Jedná se buď o oficiální nebo horské kempy, farmy či soukromé pozemky, které lze využít na kempování - samozřejmě po dohodě s majiteli.

Podél dálnic se nachází i odpočívadla, která umožňují parkování karavanů na noc. Nejlepší však je řídit se značkami na místě. Vozidla a jejich přívěsy s hmotností nad 3,5 tuny, která zaberou jedno z těchto parkovacích míst na několik týdnů, musí proto při placení mýtného zahrnout celou délku trvání cesty.

Další pravidla - Omezení rychlosti obytných automobilů

Již na začátku jsme se zmínili o tom, že existují některé předpisy, které se liší od předpisů v České republice. Je tedy vhodné se před jízdou seznámit s nejdůležitějšími z nich. Kromě mýtného a dálniční známky se budeme také zabývat rychlostními limity pro obytné automobily ve Švýcarsku.

Na švýcarských silnicích platí pro obytné automobily následující omezení. V obcích je rychlost omezena na 50 km/h, mimo obce na 80 km/h. Na státních silnicích (dálnice a silnice pro motorová vozidla) se rozlišují typy vozidel.

Na rychlostních silnicích platí pro obytné automobily omezení rychlosti na 100 km/h. Pro obytné automobily s celkovou hmotností vyšší než 3,5 tuny platí rychlostní limit 80 km/h.

Obytné vozy s hmotností do 3,5 tuny smějí na dálnicích jezdit rychlostí 120 km/h, těžší obytné vozy smějí jet pouze 100 km/h.

Švýcarská dálniční známka pro obytné vozy - otázky a odpovědi

Na závěr jsme v přehledu shrnuli nejdůležitější otázky a odpovědi týkající se dálniční známky ve Švýcarsku.

Dálniční známka je ve Švýcarsku vyžadována pouze pro lehké obytné vozy, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. Nařízení platí pro všechny trasy, které jsou součástí švýcarských státních silnic.

Rok 2023 přinesl to, na co mnozí cestovatelé ve Švýcarsku jistě čekali, a to zavedení elektronické dálniční známky.

Změna nenastane na začátku roku, ale v průběhu roku 2023 a cestující budou mít i do budoucna na výběr. Dálniční známka ve formě samolepky budou i nadále k dispozici, a řidiči si budou moci vybrat mezi oběma možnostmi i v budoucnosti. Švýcarskou dálniční známku si tak brzy budete moci koupit online.

V roce 2023 se také výrazně zvýší pokuty za nedodržení povinnosti mít dálniční známku. Pokuta se zvýší na 200 CHF (dříve 40 CHF).

Za dálniční známku ve Švýcarsku zaplatíte jednorázový poplatek. Dálniční známka pak platí jeden rok (od prosince předchozího roku do ledna následujícího roku).

Mýtné poplatky, ve srovnání s dálniční známkou, jsou stanoveny v závislosti na kategorii vozidla a počtu dnů cesty. Minimální poplatek však činí 25 CHF.

Jak je uvedeno v