Mýto pre obytné autá vo Švajčiarsku - pravidlá

Diaľničné poplatky sú, ako už bolo spomenuté na začiatku, jedným z najdôležitejších pravidiel pre obytné automobily vo Švajčiarsku. Po vstupe do krajiny musia mať vodiči obytných vozidiel buď švajčiarsku diaľničnú známku, alebo zaplatiť takzvaný "poplatok za ťažké vozidlo". V nasledujúcej časti vám vysvetlíme všetky podrobnosti o diaľničných poplatkoch.

Diaľničná známka pre obytné autá vo Švajčiarsku

Nariadenie o tom, že motorové vozidlá a prívesy s váhou do 3,5 tony potrebujú vo Švajčiarsku diaľničnú známku, sa vzťahuje aj na obytné vozidlá, ktoré nepresahujú uvedenú hmotnosť. Táto požiadavka sa vzťahuje na všetky úseky, ktoré sú súčasťou vnútroštátnej cestnej siete.

Iba kantonálne diaľnice sa považujú za nespoplatnené cesty. Preto ak si chcete vychutnať jazdu po Švajčiarsku a chrániť sa pred možnými pokutami, zakúpte si švajčiarsku diaľničnú známku na jednom z predajných miest na začiatku cesty.

Princíp diaľničnej známky vo Švajčiarsku je jednoduchý. Existuje len jedna ročná diaľničná známka, ktorá platí od 1. decembra predchádzajúceho roka do 31. januára nasledujúceho roka. V porovnaní so susednými krajinami si vo Švajčiarsku nemôžete kúpiť 10-dňovú alebo mesačnú diaľničnú známku.

Mýto vo Švajčiarsku: Obytné vozidlo nad 3,5 tony

Spomínané nariadenie o diaľničnej známke sa teda vzťahuje na vodičov, ktorí cestujú autom alebo s "ľahkým" obytným vozidlom. Vozidlá a prívesy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony podliehajú vo Švajčiarsku osobitnému mýtu.

Medzi mýtom a diaľničnou známkou vo Švajčiarsku je ešte jeden rozdiel: Diaľničná známka je potrebná len na používanie štátnych ciest. Na druhej strane, mýto sa musí platiť na mieste za používanie všetkých ciest.

Koľko stojí mýto pre obytné vozidlá vo Švajčiarsku?

Mýtne poplatky pre ťažké vozidlá nezávisia od počtu najazdených kilometrov, ale od dĺžky pobytu. V zásade platí, že čím dlhšie (alebo častejšie) sa zdržiavate vo Švajčiarsku so svojím obytným autom, tým vyššie sú poplatky.

Mýto môžete zaplatiť buď pred cestou prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne, alebo priamo na hraniciach. Ak je hraničný priechod bez obsluhy, musíte telefonicky kontaktovať zodpovedné osoby. Mýto potom spravidla uhradíte na niektorej z najbližších čerpacích staníc.

Doba platnosti a náklady

Pri kalkulácií mýta si môžete vybrať z niekoľkých možností.

Prvá z nich je pre dovolenkárov pravdepodobne najzaujímavejšia. Ak sa vo Švajčiarsku zdržíte od 1 do 30 po sebe nasledujúcich dní, zaplatíte 3,25 švajčiarskeho franku (CHF) na deň. Minimálny poplatok je však 25 CHF a maximálny poplatok je 58,50 CHF. To znamená, že aj keď cestujete po Švajčiarsku len jeden deň, zaplatíte minimálne 25 CHF.

Druhá možnosť je určená pre tých, ktorí plánujú cestovať do Švajčiarska častejšie ako len raz ročne. Za 10 dní, ktoré nemusia nasledovať po sebe, zaplatíte 32,50 CHF.

Ak plánujete zostať vo Švajčiarsku dlhšie, zaplatíte poplatok 58,50 CHF za mesiac (za 1 až 11 po sebe nasledujúcich mesiacov). Za celý rok je cena 650 CHF.

Tunely a horské priechody

Niektoré alpské priechody a tunely sú vylúčené z vyššie uvedených poplatkov. Na tieto úseky sa vzťahuje takzvané "osobitné mýto". Napríklad tunel Munt-la-Schera, ktorý mnohí dovolenkári využívajú na cestu zo Švajčiarska do Talianska, je spoplatnený sumou až 44 CHF (tam a späť). Náklady sa účtujú bez ohľadu na už zaplatený poplatok za ťažké vozidlá.

Do Švajčiarska s obytným autom - obľúbené trasy a mýtne poplatky

Ak ste si ešte neplánovali podrobne svoju cestu s karavanom, nechajte sa inšpirovať týmito odporúčaniami na výlet. Za každú trasu je potrebné zaplatiť vyššie uvedené mýto.

Zürich a jeho okolie:

Ak sa vydáte do Švajčiarska cez Bodam, uvidíte nielen Bodamské jazero, ale priamou cestou sa dostanete aj do najväčšieho mesta krajiny - Zürichu. Odtiaľ sa oplatí vyraziť s obytným autom do susedného Luzernu alebo dokonca až do St. Gallenu.

Naprieč Švajčiarskom:

Trasa z Zürichu cez Bern do Ženevy je ideálna pre dovolenkárov, ktorí chcú spoznať rôzne kúty krajiny. Cestou uvidíte nielen veľké mestá, ale po diaľnici sa dostanete aj k jazerám a horám.

Bern a jeho okolie:

Vďaka jeho polohe môžete z Bernu spoznávať rôzne regióny Švajčiarska. Na jednej strane sa rýchlo dostanete do francúzsky hovoriacej časti krajiny, ale v priebehu niekoľkých hodín sa dostanete aj do rôznych parkov a k jazerám (Thunské jazero).

Zürich - Lugano:

Z Zürichu vedie niekoľko ciest na juh krajiny. Cesta do Lugana na talianskych hraniciach sa považuje za ideálnu trasu na spoznávanie Švajčiarska s obytným autom.

Mýto a kempy

Pri výpočte mýtnych poplatkov zohráva dôležitú úlohu aj pobyt v kempoch. Keďže náklady závisia od celkovej dĺžky pobytu, poplatky musia zohľadňovať aj čas strávený v jednom z mnohých kempingov vo Švajčiarsku.

Tieto kempy sú buď "oficiálne" alebo horské, farmy alebo súkromné pozemky, ktoré sa dajú využívať aj ako táboriská - samozrejme, po dohode s majiteľmi.

Pri diaľniciach sa nachádza niekoľko odpočívadiel, ktoré tiež umožňujú kempujúcim zaparkovať svoje vozidlá na noc. Najlepšie je riadiť sa značkami na mieste. Vozidlá a ich prívesy s hmotnosťou nad 3,5 tony, ktoré zaberú jedno z parkovacích miest na niekoľko týždňov, musia preto pri platení mýta zahrnúť celú dobu trvania cesty.

Ďalšie pravidlá - Rýchlostné obmedzenia pre obytné vozidlá

Už na začiatku sme spomenuli, že niektoré predpisy sa líšia od slovenských. Preto je vhodné sa pred začiatkom cesty oboznámiť s najdôležitejšími z nich. Preto sa okrem otázok okolo mýta a diaľničnej známky vo Švajčiarsku budeme venovať aj rýchlostným obmedzeniam pre obytné autá.

Pre obytné vozidlá platia na švajčiarskych cestách nasledujúce obmedzenia: V obciach je povolená rýchlosť 50 km/h a mimo obce 80 km/h. Na štátnych cestách (diaľnice a rýchlostné cesty) potrebujeme rozlišovať medzi rôznymi vozidlami.

Na rýchlostných cestách platí pre obytné vozidlá s hmotnosťou nižšou ako 3,5 tony obmedzenie rýchlosti na 100 km/h. Pre obytné vozidlá s celkovou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony platí obmedzenie rýchlosti na 80 km/h.

Na diaľniciach môžu obytné vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony jazdiť rýchlosťou 120 km/h a ťažšie obytné vozidlá môžu jazdiť rýchlosťou len 100 km/h.

Diaľničná známka vo Švajčiarsku pre obytný automobil - otázky a odpovede

Na záver sme zhrnuli najdôležitejšie otázky a odpovede o diaľničnej známke vo Švajčiarsku.

Diaľničná známka sa vo Švajčiarsku vyžaduje len pre "ľahké" obytné vozidlá, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3,5 tony. Nariadenie sa vzťahuje na všetky trasy, ktoré sú zaradené do švajčiarskych štátnych ciest.

Na rok 2023 čakalo mnoho turistov vo Švajčiarsku, a to je zavedenie elektronickej diaľničnej známky.

Nestane sa tak začiatkom roka, ale až v priebehu roku 2023 a cestovateľom do budúcnosti ponúkne možnosť voľby. Keďže diaľničná známka vo forme nálepky bude stále k dispozícii, vodiči si budú môcť v budúcnosti vybrať medzi týmito dvoma možnosťami. Čoskoro si teda budete môcť kúpiť diaľničnú známku pre Švajčiarsko online.

Pokuty za nedodržanie povinnosti mať diaľničnú známku sa v roku 2023 tiež drasticky zvýšia. Pokuta sa zvýši na 200 CHF (predtým 40 CHF).

Za diaľničnú známku vo Švajčiarsku zaplatíte jednorazový paušál. Diaľničná známka potom platí jeden rok (od decembra predchádzajúceho roka do januára nasledujúceho roka).

Pre porovnanie, v prípade úhrady mýta existujú rôzne obdobia platnosti v závislosti od kategórie vozidla. Minimálna výška poplatku je však 25 CHF.

Ako je uvedené v