Dálnice ve Švýcarsku - stručný přehled

Pokud se chystáte na delší cestu autem určitě byste měli nastudovat po jakých silnicích a dálnicích pojedete. Neměli byste slepě spoléhat na navigační systém nainstalovaný v autě.

Následující mapa zobrazuje přehledně všechny dálnice ve Švýcarsku. Při pohledu na mapu je zřejmé, že některé dálnice vedou od severu k jihu a protínají velký počet oblastí ve Švýcarsku. Dálnice vedou nejen mezi metropolitními oblastmi, ale také propojují Švýcarsko se sousedními zeměmi.

Pokud před cestou na studujete náš přehled dálnic a rychlostních silnic, máte jistotu, že budete vědět, jak po Švýcarsku cestovat.

Důležité informace o dálnicích

Ve Švýcarsku se dálnice rozdělují na národní a kantonální což každý cestovatel nemusí vědět. Národní dálnice spravuje Spolkový úřad pro silnice (ASTRA), zatímco kantonální dálnice spravují jednotlivé kantony (regiony).

Existuje ještě jedno dělení - na dálnice a silnice pro motorová vozidla. Dálnice můžeme definovat jako státní silnice první třídy, zatímco silnice pro motorová vozidla jsou silnice druhé třídy. Charakteristika švýcarské dálnice je jasná, ve srovnání se silnicemi pro motorová vozidla jsou dálnice vždy směrově oddělené a mají nejméně dva stejnosměrné jízdní pruhy.

Značení na dálnicích

Pokud vás zajímá, jak od sebe jednotlivé silnice rozpoznat, stačí při jízdě věnovat pozornost značení. Toto značení je důležité nejen z hlediska orientace, ale také kvůli omezení rychlosti.

Ve Švýcarsku je zelená značka s bílým mostem typickým symbolem značky pro dálnici (národní nebo kantonální). Pokud tuto značku uvidíte jako řidič osobního vozidla, musíte dodržovat maximální rychlost 120 km/h.

Silnice první a druhé třídy jsou označeny číslem A (A1, A2, A3 atd.). Z historických důvodů je kromě čísel A státním silnicím přiděleno také číslo N.

Povinnost mít dálniční známku

Informace o klasifikaci silnic ve Švýcarsku je důležitá pro řidiče, protože určuje, pro které úseky silnic je nutná dálniční známka.

V zásadě platí, že si musíte zakoupit dálniční známku pro všechny státní silnice ve Švýcarsku. Kantonální úseky jsou od povinnosti mít dálniční známku osvobozeny.

Švýcarská dálniční síť – Všechno co potřebujete vědět

Dálniční síť ve Švýcarsku je velmi dobře rozvinutá, jak můžete vidět na naší mapě dálnic. Celková síť dálnic dohromady měří přes 1544 kilometrů.

Navzdory velkému množství existujících dálnic, jsou některé dálnice stále ve výstavbě nebo ve fázi plánování. Existuje mnoho různých úseků silnic (s čísly N1 až N25) my se, ale zaměříme na nejdůležitější trasy v zemi, a to na dálnice A1, A2 a A3. Zmíněné úseky jsou podrobně popsány níže.

Dálnice A1 je nejdelší dálnice v zemi. Vede z východu na západ a měří více než 400 kilometrů.

Dálnice A1 začíná v obci St.Margrethen, která se nachází v kantonu St.Gallen a vede do Bardonnexu na francouzských hranicích. Má tedy význam především pro cestovatele, kteří cestují z Německo přes Rakousko do Francie.

Dálnice A1 je mimo jiné známá také jako dálnice k Ženevskému jezeru. Je to proto, že dálnice prochází jak Lausanne, tak Ženevou, a vede přímo podél jezera. Dalšími důležitými dálničními uzly na trase jsou například Curych nebo hlavní město Bern.

Dálnice A2 je někdy označována jako Gotthardská dálnice kvůli své trase přes známý Gotthardský silniční tunel. Tímto tunelem se řidiči dostanou přímo do Itálie.

Dálnice A2 vede ze severu země od německých hranic z Basileje dále na jih. Celková délka této dálnice je téměř 300 kilometrů. Dálnice A1 a A2 tedy tvoří pomyslný silniční kříž Švýcarska .

Na dálnici A2 jsou další dva úseky, které stojí za zmínku. Jedná se o místa, kde se dálnice stýká s evropskou silnicí 25 a evropskou silnicí 35. Dálnice A2 rovněž prochází městy Basilej a Lucern.

Dálnice A3 se protíná s dálnicí A1, vede kolem jednoho z největších švýcarských jezer Walensee a díky tomu ji místní nazývají Walenseeská dálnice. Dálnice A3 začíná v Basileji na francouzských hranicích tak jako dálnice A2 avšak směřuje do Sargans ve Svatém Gallenu. Celková délka této dálnice je přibližně 180 kilometrů.

Dálnice A3 je nejlepší volbou pro ty, kteří se chtějí co nejrychleji dostat z Basileje do Curychu nebo ještě dál do Churu. A3 je jasnou volbou pro ty, kteří cestují z Francie na jih nebo opačně. Cesta samozřejmě zahrnuje cestování i po dálnicích A1 a A13, ale převážná část cesty je po dálnici A3.

Švýcarská dálnice - státní silnice ve městech

Již jsme se zmínili o některých dálnicích, které vedou kolem velkých švýcarských měst. Níže vás seznámíme se silnicemi, které jsou důležitými spojnicemi v blízkosti Curychu, Lucernu nebo Bernu.

Pravděpodobně nejdůležitějším úsekem dálnice kolem Curychu je západní obchvat města, který byl po dlouhé výstavbě otevřen v roce 2009. Obchvat propojuje dálnice A1, A3 a A4.

Díky obchvatu se snížila dopravní zátěž v Curychu a umožnila místním se rychle dostat do Bernu, hlavního města země, nebo do jiného švýcarského regionu.

Další významnou dálnicí v blízkosti Curychu je dálnice A50. Jedná o jeden z kantonálních dálničních úseků, tudíž na tomto úseku není potřeba mít dálniční známku. Dálnice A50 se protíná s dálnicí A51, která směřuje na Curyšské letiště.

Dálnice A14 u Lucernu se nejprve setkává s národní dálnicí A2 u Rotsee a poté s dálnicí A4. A14 představuje důležitou spojnici při cestování v centrální části Švýcarska.

Dálnice A14 u Lucernu se nejprve setkává s národní dálnicí A2 u Rotsee a poté s dálnicí A4. A14 představuje důležitou spojnici při cestování v centrální části Švýcarska.

V oblasti hlavního města Bernu se nachází několik dálnic, které hojně využívají jak místní tak cestovatelé. Tyto dálnice jsou řazeny k nejrušnějším dalničním úseků v zemi.

O dálnicích A1 a A6 jsme se již zmínili v souvislosti s Bernem. Dálnice A1, A6 a A12 tvoří městský okruh, který vede kolem Bernu. Celková délka městského okruhu je asi 10 kilometrů.

Omezení rychlosti na dálnicích ve Švýcarsku - Pozor!

Při cestě přes Švýcarsko nebo do Švýcarska byste měli znát nejen nejdůležitější dálniční trasy, ale také maximální povolenou rychlost. V případě překročení rychlosti musíte počítat s pokutou.

Rychlostní omezení a kategorie vozidel

Na dálnicích je pro osobní automobily, motocykly a karavany, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny maximální povolená rychlost 120 km/h. Pro automobily s přívěsem je předepsána maximální rychlost 100 km/h. Stejné omezení platí i pro řidiče obytných karavanů nad 3,5 tuny. Řidiči nákladních vozidel s přívěsy musí rovněž dodržovat samostatné rychlostní omezení.

Ve Švýcarsku je v mnoha tunelech v zemi omezení rychlosti na 80 km/h nebo 100 km/h, a to podle vyhlášky o pravidlech silničního provozu v tunelech (VRV). Tyto pravidla platí pro každého.

Omezení rychlosti vozidla samozřejmě závisí také na kategorii vozidla a jsou jiná v obci, mimo obec a na ostatních silnicích. Důrazně doporučujeme věnovat pozornost dopravním značkám na silnicích.

Pokuty a sankce

Za porušení pravidel silničního provozu, včetně překročení rychlosti hrozí sankce. Při překročení rychlosti na dálnici můžete očekávat pokutu od 20 švýcarských franků. Překročení rychlosti o více než 25 km/h nad povolený limit může vést k obvinění z dopravního přestupku nebo v krajním případě k zákazu řízení.

V současné době nejsou ještě v platnosti mezistátní dohody o vzájemném vymáhání pokut. Nelze tedy pokuty ze Švýcarska v České republice zatím právně vymáhat. To však neznamená, že pokuty nemusíte zaplatit.

Pokuta hrozí také každému, kdo ve Švýcarsku řídí bez dálniční známky. Nezpoplatněné silnice se nacházejí pouze mezi kantonálními úseky, které ještě nepřevzala federální vláda.

Odpočívadla na dálnicích ve Švýcarsku

Podél dálnic se nachází celkem 49 odpočívadel. Nejvíce jich je na dálnici A1, kde je 18 odpočívadel, těsně následovaná dálnicí A2 s 12 odpočívadly. Mezi cestovateli jsou díky své vybavenosti oblíbená zejména odpočívadla v Teufengraben a St. Margrethen.

Vzhledem k tomu, že některá odpočívadla se nacházejí na severu Alp, využívá mnoho cestovatelů odpočívadla nejen ke krátké zastávce, ale také k prohlídce okolí.

Jak je uvedeno v