Schweiziska motorvägar – en snabb överblick

Om du planerar en lång bilresa bör du inte helt förlita dig på navigationssystemet i din bil, utan också veta vilka vägar och motorvägar du kommer köra på under resan.

Följande karta visar alla motorvägar i Schweiz i en snabb översikt. När man tittar på den blir det uppenbart att vissa av dem går från norr till söder och finns i ett motsvarande antal områden i landet. Motorvägarna går inte bara mellan storstadsregioner utan utgör också en länk mellan Schweiz och dess grannländer.

Om du tar en titt på översikten innan du påbörjar din resa kommer du garanterat att resa bekvämt genom Schweiz.

Viktig information om motorvägarna

Vad många bilförare inte känner till vad gäller motorvägar är att man i Schweiz skiljer på nationella och kantonala motorvägar. De nationella motorvägarna förvaltas av det federala vägverket (ASTRA), medan de kantonala motorvägarna förvaltas av kantonerna.

Det finns ytterligare en indelning – och det är mellan motorvägar och trafikleder. Motorvägar är också kända som förstklassiga nationella vägar, medan motortrafikleder är andraklassiga vägar. Kännetecken för en motorväg är tydliga: Till skillnad från motortrafikleder är motorvägar alltid riktningsseparerade. De har dessutom minst två körfält.

Skyltning på motorvägar

Om du nu undrar hur man skiljer på vägarna från varandra, måste du bara vara uppmärksam på skyltningen när du kör. Detta spelar en viktig roll inte bara när det gäller orientering utan också när det kommer till hastighetsgränsen.

I Schweiz anses en grön skylt med en vit bro på att vara en tydlig skylt för motorväg (nationell eller kantonal). Om du ser denna skylt som förare av en personbil måsta du förhålla dig till den högsta tillåtna hastigheten som är 120 km/h.

De första- och andraklassvägarna är dessutom markerade med ett A-nummer (A1, A2, A3 etc.). Av historiska skäl finns det förutom A-nummer även ett N-nummer som tilldelats respektive nationell väg.

Obligatorisk vinjett

Informationen om de olika vägarna i Schweiz är också relevant för förare eftersom klassificeringen avgör för vilka vägsträckor det krävs en vinjett.

I princip måste du köpa en vinjett för alla nationella vägar i Schweiz. De kantonala delarna är undantagna från skyldigheten att ha en vinjett.

Motorvägsnätet i Schweiz – Allt du behöver veta

Om man tittar på hela motorvägsnätet i Schweiz så är alla sträckor sammanlagda totalt 1544 kilometer långa. Som du redan såg i den snabba översikten är motorvägsnätet mycket välutvecklat. Trots de många befintliga sträckorna finns det fortfarande några som är under konstruktion eller i planeringsstadiet.

Eftersom det finns många olika sträckor (numrerade N1 till N25), kommer vi att fokusera på de viktigaste vägarna i landet: motorvägarna A1, A2 och A3. De nämnda sträckorna beskrivs i detalj nedan.

Anledningen till att vi börjar med motorväg A1 är att det är den längsta motorvägen i landet. Den går från öst till väst och täcker totalt mer än 400 kilometer.

Motorväg A1 börjar i byn St. Margrethen som ligger i kantonen St. Gallen, och går sedan till Bardonnex vid den franska gränsen. Därför är den främst relevant för de som reser genom Tyskland via Österrike för att nå Frankrike.

A1 är bland annat också känd som Genevesjöns motorväg. Detta då motorvägen passerar både Lausanne och Geneve och därmed går direkt längs sjön. Andra viktiga motorvägskorsningar på sträckan är till exempel Zurich eller Bern.

Precis som motorväg A1 har även motorväg A2 en speciell beteckning. På grund av sin sträckning bär sträckan namnet Gotthardmotorvägen. Av namnet framgår att motorvägen går genom den berömda vägtunneln Gotthard. Motorvägen leder fordon genom tunnel direkt till Italien.

Motorvägarna A1 och A2 formar ett slags kors. Det sträcker sig från norr i landet, från den tyska gränsen vid Basel, till söder. Dess totala längd är nästan 300 kilometer.

Det finns två andra sektioner på motorväg A2 som vi bör titta lite närmare på. Det är de områden där motorvägen möter Europaväg 25 och Europaväg 35. Motorväg A2 passerar också genom städerna Basel och Luzern.

Motorväg A3 har också något gemensamt med motorväg A1: även den passerar en av Schweiz största sjöar. På grund av sin sträckning kallas den också för Walensee-motorvägen.

Motorväg A3 börjar i Basel vid den franska gränsen och slutar i Sargans i St. Gallen. Vad gäller startpunkten ligger den alltså i samma region som A2. Den är cirka 180 kilometer lång.

Motorvägarna spelar inte bara en roll för resande från Frankrike genom Schweiz, utan också för de som vill komma från Basel till Zurich eller ännu längre till Chur så snabbt som möjligt. Det innebär visserligen att man kör på A1 och A13, men A3 är huvudvägen.

Schweiziska motorvägar – riksvägar i städerna

Vi har redan nämnt några motorvägar som passerar de större städerna i Schweiz. För att utöka listan över sektioner kommer vi att täcka andra vägar som är viktiga anslutningar nära Zurich, Lucerne eller Bern.

Den förmodligen viktigaste motorvägssträckan runt Zurich är stadens västra förbifart. Förbifarten består av motorvägarna A1, A2, A3 och A4 och öppnades 2009 efter en lång byggfas.

Förbifarten minskar trafiken i staden och ser till att bilister från Zurich snabbare kan ta sig till huvudstaden Bern eller någon annan region i landet..

En ytterligare motorväg nära Zurich är A50. Eftersom den är en av de kantonala motorvägssträckorna behöver den till skillnad från de andra sträckorna ingen vinjett. Motorväg A50 ligger också nära A51, som även är känd som flygplatsmotorvägen.

I närheten av Lucerne möter motorvägen A14 först den nationella A2 vid Rotsee och sedan A4. A14 utgör en viktig länk i centrala Schweiz.

A8 passerar bara Lucerne längre söderut, men även den är relevant för många förare i regionen. Som tvärförbindelse fortsätter den från mitten av Schweiz till Berner Oberland, där den möter A6, som återigen utgör en viktig förbindelse.

Slutligen vill vi täcka huvudstaden i Schweiz, Bern. Även i detta område finns flera motorvägar som används av både invånare och resenärer. De används så flitigt att vissa delar av den anses vara de mest trafikerade vägsträckorna i hela landet.

Vi har redan nämnt motorvägarna A1 och A6 i samband med Bern. A1, A6 och A12 bildar den så kallade stadstangenten som löper runt Bern. Den sträcker sig över totalt cirka 10 kilometer.

Hastighetsbegränsning på Schweizisk motorväg – Varning!

När du reser genom eller till Schweiz bör du inte bara känna till de viktigaste motorvägarna utan också vara medveten om den högsta tillåtna hastigheten i varje enskilt fall. Om du kör för fort får du trots allt räkna med böter.

Hastighetsbegränsningar och fordonskategorier

På motorvägar är den högsta tillåtna hastigheten 120 km/h för personbilar, motorcyklar och ”lätta” husvagnar som inte överstiger en totalvikt på 3,5 ton. En maximal hastighet på 100 km/h föreskrivs för bil- och släpvagnskombinationer. Samma begränsningar (100 km /h) gäller för “tunga” husvagnar. Lastbilsförare med stora släpvagnar måste också följa en separat hastighetsbegränsning.

Vad gäller hastighet är en annan fråga relevant i Schweiz: hastighetsbegränsningen i landets många tunnlar. Enligt trafikförordningen (VRV) gäller en hastighetsbegränsning på 80 km/h eller 100 km/h för alla som kör genom en tunnel.

Hastighetsbegränsningen för fordonet beror naturligtvis också på fordonskategorin i tätorter, utanför tätorter och på andra vägar. Det rekommenderas därför alltid att vara uppmärksam på skyltningen på vägarna.

Böter och påföljder

Det finns påföljder för brott mot trafikreglerna, bland annat hastighetsbegränsningarna. Den som till exempel kör för fort på motorvägen efter inresan i landet kan förvänta sig böter från 20 schweiziska franc. Om man kör mer än 25 km/h över gränsen kan det dessutom leda till åtal eller körförbud.

Eftersom en viss del av polisavtalet ännu inte är giltigt enligt nuvarande status, kan böter från Schweiz ännu inte verkställas i Sverige. Detta innebär dock inte att du inte måste betala böterna ändå.

Den som kör i Schweiz utan vinjett riskerar också böter. Avgiftsfria vägar finns ju bara i de kantonala vägavsnitt som den federala regeringen ännu inte har tagit över.

Rastplatser på motorvägar Schweiz

Det finns totalt 49 rastplatser längs motorvägarna. Motorväg A1 har flest med 18 rastplatser, tätt följd av A2 med 12 rastplatser. Bland resande är rastplatserna “Teufengraben” och “St. Margrethen” särskilt populära för sina faciliteter.

Rastplatserna kännetecknas ofta också av sin omgivning. Eftersom vissa platser ligger i norra delen av Alperna använder många resande rastplatserna inte bara för en kort paus utan även för att utforska omgivningen runt omkring.

Som presenterats i