Schweiz och dess tunnlar

Dataanalyser under 2020 har visat att cirka sex miljoner bilar och lastbilar använder vägen genom Gotthardtunneln i Schweiz varje år. Baserat på denna siffra blir relevansen av landets vägtunnlar tydlig. Tunnlarna är en integrerad del av vägsystemet och är av stor betydelse inte bara för trafiken utan även för ekonomin.

Den äldsta tunnel är den så kallade “Urnerloch-tunneln”, som var under konstruktion redan 1708. Efter det följde många andra tunnlar, som tillsammans gör Schweiz vägnät till vad det är idag.

“Tunnels” som sträckorna ofta kallas på schweizisk högtyska – förbinder många regioner och städer.

Schweiziska alpina passager och tunnlar – en överblick

Schweiz kallas inte tunnlarnas land utan anledning – det finns totalt ca 1200 tunnlar i landet. De flesta av dem är i drift, men vissa håller fortfarande på att byggas eller underhållas.

Följande karta visar att de olika tunnlarna löper tvärs över landet. De förbinder Schweiz med angränsande länder, t.ex. Italien eller Frankrike. Stora städer som Geneve, Basel, St. Gallen eller Zurich fungerar ofta som viktiga knutpunkter.

Schweiziska bergstunnlar – Den förkortade listan

Som tidigare nämnt korsas tunnlarna i Schweiz inta bara av bilister. Vissa tåg, inklusive godståg, tar sig fram genom landets tunnlar. När man listar de schweiziska tunnlarna skiljer man därför på väg- och järnvägstunnlar.

På grund av antalet tunnlar kommer vi endast nämna de sträckor på listan som sticker ut på grund av sin längd.

De längsta vägtunnlarna finns på följande sträckor:
  • Gotthardtunneln, A2 motorvägen (16,9 kilometer)
  • Seelisberg, A2 motorvägen (9,2 kilometer)
  • San Bernardino, A13 motorvägen (6,5 kilometer)
  • Großer St. Bernhard, italienska gränsen (5,7 kilometer)
  • Kerenzerberg, A3 motorvägen (5,7 kilometer)
Bland de längsta järnvägstunnlarna finns följande tunnlar:
  • Gotthard-bastunneln (57,1 kilometer)
  • Lötschberg-bastunneln (34,6 kilometer)
  • Simplon (19,8 kilometer)
  • Vereina (19 kilometer)
  • Ceneri-bastunneln (15,4 kilometer)

Alpinpassage eller tunnel i Schweiz – Det finns mycket att välja på

På grund av de många tunnlarna och passagerna i Schweiz kan resande välja mellan olika alternativ. Det finns ju inte bara möjlighet att resa till Schweiz via motorväg. Man kan också välja att resa med tåg och på så sätt använda en av de många järnvägstunnlarna. Vad man väljer beror vanligtvis på resans längd i passagerartrafik.

Ticino är till exempel en kanton i Schweiz som ligger söder om Alperna och är populär bland resande. Om du bestämmer dig för att resa till regionen med tåg från Luzern tar det dig cirka 2,5 timmar. Resan med bil tar bara cirka 2 timmar.

Du överväger detta bör du dock alltid ha i åtanke att resetiden kan förlängas avsevärt på grund av vissa omständigheter på vägarna (trafikstockningar, rengöringsarbeten, etc.).

Gotthardtunneln i Schweiz

Spelar en viktig roll inte bara för de schweiziska federala järnvägarna (SBB) utan även för det allmänna trafik- och transportsystemet i Schweiz. Bastunneln är den längsta sträckan och utgör en viktig förbindelse till ett av grannländerna.

Den längsta tunneln i Schweiz

I dagsläget är Gotthardbastunneln den längsta järnvägstunneln i världen sedan den togs i drift 2016. Gotthard- och Ceneri-bastunnlarna bildar en alptransversal från norr till söder. Tack vare förbindelsen kan både människor och transportgods förflyttas snabbare genom landet.

Vägtunneln är nästan 17 kilometer lång. Eftersom det alltid finns underhållsarbeten som måste utföras i någon del av tunneln, byggs för närvarande ett andra rör som löper parallellt med den ursprungliga tunneln. Projektet beräknas vara klart 2029.

Tunnel från Schweiz till Italien

Gotthardtunneln är en av de förbindelser som tar resande från Schweiz till Italien. I praktiken innebär det att man reser från Basel till grannstaden Chiasso.

San Bernardino-tunneln i östra Schweiz är också ett alternativ för att nå Italien. För användning av båda tunnlarna betalas en avgift i form av vinjetten. ”Att köpa vinjetten för Schweiz på 2 minuter” är nu också möjligt online.

Tunnlar i Schweiz – Var försiktig

För att resan genom bergen ska gå säkert till måste bilisterna följa viktiga riktlinjer. När det gäller hastighet finns det en gräns på 80 km/h för personbilar.

Trafikreglerna för körning i tunnlar säger också att ett säkerhetsavstånd alltid måste hållas och att de nedbländade strålkastarna måste vara påslagna. Dessutom bör man vara uppmärksam på trafikmeddelanden på radion.

Eftersom de äldre tunnlarna i Schweiz regelbundet underhålls och rustas upp betraktas de som säkra förbindelser. Med en investering på cirka 1,6 miljarder schweiziska franc fram till 2025 förbättras och moderniseras sträckorna ständigt.