Overzicht van het wegennet Zwitserland

Voordat we je meer informatie geven over het wegennet van Zwitserland, dien je te weten dat het land verdeeld is in 26 kantons. Je kan een kanton vergelijken met een deelstaat. Dit is belangrijke informatie, omdat bepaalde wegen beheerd worden door deze kantons en daarom andere regels hanteren dan de nationale wegen.

Kaart van de Zwitserse wegeninfrastructuur

First, it should be noted that Switzerland is divided into a total of 26 cantons. Cantons are roughly comparable to the federal states. If you take this division into account, it is easier to get an overview of the road network in Switzerland. Until the 1950s, it was the cantons that were responsible for managing the roads. It was only a few years later that the federal government also became involved in this task for the first time.

Het Zwitserse wegennet uitgelegd

Hierboven hebben we reeds vermeld dat het Zwitserse wegennet grofweg wordt onderverdeeld in kantonnale en nationale wegen. Daarnaast zijn er nog enkele andere onderverdelingen. We geven je meer uitleg!

Hoeveel wegen heeft Zwitserland?

Hoeveel wegen er precies in Zwitserland zijn, is moeilijk te zeggen. Dit vanwege de verschillende nummering en de verdeling tussen nationale en kantonnale wegen. Sommige wegen zijn bovendien nog in aanbouw of niet volledig operationeel. Wel is het zo dat volgens een onderzoek in 2020, Zwitserland in totaal 26 weggedeelten heeft die officieel als nationale wegen beschouwd worden.

Alle Zwitserse wegen nemen samen volgens Astra meer dan 84.600 kilometer in beslag. Dat is ongeveer een derde van het woongedeelte van het land. Daarvan beslaan kantonnale wegen zo’n 17.200 km en nationale snelwegen zo’n 1.500 km van het land. Dat is heel wat meer dan het spoorwegnet dat in totaal slechts 5.300 km in beslag neemt.

Wegennet Zwitserland - Categorieën

De Zwitserse nationale wegen zijn onderverdeeld in drie categorieën. Verder zijn er nog kantonnale en gemeentelijke wegen.

Nationale wegen

De nationale wegen van Zwitserland bestaan uit snelwegen, autowegen en hoofdwegen. Oorspronkelijk kregen ze een N-nummer. Tegenwoordig worden ze aangeduid met een A-nummer. Er zijn drie categorieën van nationale wegen: eersteklas wegen, tweedeklas wegen en derdeklas wegen.

Kenmerkend aan de eersteklas wegen is dat de wegvakken gescheiden rijbanen hebben die aan een richting gebonden zijn. Ook hebben ze maximaal zeven rijstroken en in de meeste gevallen zijn er parkeerstroken aanwezig. Tot deze categorie behoren de nationale snelwegen, zoals de A3 en de A1.

Ook tweedeklas wegen zijn wegen voor snelverkeer. Hier en daar zijn er parkeerstroken aanwezig. Het verschil is dat de afzonderlijke rijstroken bij tweedeklas wegen niet altijd richtingsgebonden zijn. Onder deze categorie valt de A2, de weg die door de bekende Gotthardtunnel loopt.

De eersteklas en tweedeklas snelwegen zijn enkel voor autoverkeer. De nationale wegen die onder de derde categorie vallen, mogen echter door alle weggebruikers gebruikt worden. Derdeklas wegen zijn voornamelijk hoofdwegen tussen gemeenten en hebben geen kruispunten.

Kantonnale wegen

Een groot deel van het wegennet in Zwitserland bestaat uit kantonnale wegen. Deze worden beheerd door het desbetreffende kanton. Ook kantonnale wegen bestaan uit snelwegen, autowegen, hoofdwegen en secundaire wegen. Hierdoor is het niet eenvoudig om een onderscheid te maken tussen de nationale wegen. Het grote voordeel van de kantonnale wegen is dat je geen Zwitsers vignet nodig hebt. De meeste routes liggen in de buurt van het centrum van Bern, Zürich of Wallis.

Gemeentelijke wegen

Zwitserland heeft tevens hoofdwegen en secundaire wegen die door een gemeente worden beheerd. Deze gemeentelijke wegen leiden van de ene stad naar de andere en worden voornamelijk gebruikt door de lokale bevolking.

Uitbreiding van het wegennet in Zwitserland

Hoewel het Zwitserse wegennet al erg goed uitgewerkt is, komen er binnenkort nog wegen bij. Sommige wegen zijn zelfs al gepland of in aanbouw. Zo komt er in 2029 een tweede buis in de Gotthardtunnel. Veel secties van snelwegen in Centraal-, West- en Noord-Zwitserland worden ook verbeterd om het bestaande netwerk te onderhouden

Snelheidslimieten

Het is goed om op de hoogte te zijn van de snelheidslimieten die gelden op de Zwitserse wegen, zodat je de flinke boetes kunt vermijden. Dit is op snelwegen 120 km/u voor autobestuurders. Op autowegen geldt dan weer een maximumsnelheid van 100 km/u. Buiten steden en gemeenten is de maximumsnelheid 80 km/u voor auto’s, en binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 km/u. Voor caravans of voertuigen met aanhangwagens gelden er andere regels.

Tol betalen: Voorzie een Zwitsers vignet

In Zwitserland is het verplicht om tol te betalen als je op de nationale wegen rijdt. Je kan hiervoor een vignet gebruiken. Je hoeft geen keuzes te maken. Er is namelijk slechts een vignet verkrijgbaar dat je voor 14 maanden kan gebruiken. De prijs hiervoor is rond de 41 euro.

Sinds 1 augustus 2023 is het mogelijk het vignet voor Zwitserland digitaal te kopen. Een vignet voor Zwitserland is overal geldig, maar in de Grote Sint-Bernardtunnel en de Munt-la-Scheratunnel moet je extra tol betalen. Verder is het handig om te weten dat je op de kantonnale wegen geen vignet hoeft te voorzien.