Kullanım süresi

Vignetteswitzerland.com Genel Şartlar ve Koşullar

Madde 1 - Tanımlar

Bu Genel Şartlar ve Koşullarda aşağıda tanımlanan terimler kullanılacaktır:

 1. Genel Şartlar ve Koşullar: bu Genel Şartlar ve Koşullar.
 2. Kullanıcı: Bu Genel Şartlar ve Koşulları, bir Müşteri ile bu sözleşmenin yapılması ve uygulanması sürecinde kullanan işletmeci.
 3. Müşteri: Kullanıcı ile bir sözleşme yapmış veya yapmış olan kişi.
 4. Tüketici: Ticari veya mesleki faaliyetlerine atfedilemeyen amaçlarla hareket eden herhangi bir gerçek kişi.
 5. Hizmet: Kullanıcının web sitesinde (Vignetteslovenia.si) sunulan hizmet.
 6. Hizmet Ücretleri: Müşterinin, Kullanıcı tarafından Müşteri yararına sağlanacak bir Hizmet için Kullanıcı'ya ödemesi gereken tutar (KDV dahil).
 7. Anlaşma: Müşteri tarafından İsviçre için dijital bir Vinyet satın alma Anlaşması. Müşteri, bu sayede kendisine İsviçre ve otoyol ağlarına hemen erişim sağlayan dijital bir otoyol Vinyeti alır ve bu dijital olarak kendisine teslim edilir.
 8. Vinyet: Federal Gümrük ve Sınır Güvenliği Ofisi (FOCBS) tarafından dijital olarak ("dijital vinyet") veya bir etiket olarak ("vinyet") belirli bir kayıtlı araç için belirli bir süre için geçiş ücreti ödemesinin kanıtı olarak verilen doğrulama terimi.
 9. Lütuf Dönemi: Tüketici'nin Cayma Hakkını kullanabileceği yasal süre.
 10. Cayma: Yansıma süresi içinde yazılı olarak bir uzaktan satış sözleşmesinden cayma hakkının yasal olarak kullanılması. Cayma formunun bir örneği Genel Şartlar ve Koşulların Ek I'inde yer almaktadır.
 11. Gün: takvim günü.
 12. Gizlilik Politikası: Kullanıcının web sitesinde (Vignetteswitzerland.com) yayınlanan Kullanıcı'nın Gizlilik Politikası

Madde 2 – Kullanıcı Bilgisi

Vignette & Peage Application Service B.V., Vignetteswitzerland.com.com adı altında faaliyet göstermektedir.

Vignetteswitzerland.com

SwissMailBox

12 rue le Corbusier #631

Cenevre, GE 1208

İsviçre

Haftanın 7 günü 09:00'dan 17:00'ye kadar kullanılabilir

E-posta: support@vignetteswitzerland.com

Ticaret Sicil Numarası: 86211749

Madde 3 – Uygulanabilirlik

 1. Bu Genel Şartlar ve Koşullar, Kullanıcı tarafından yapılan her teklif ve Kullanıcı ile Müşteri arasında yapılan her sözleşme için geçerlidir.

 2. Bu Genel Şartlar ve Koşullar, Müşteri sözleşme yapmadan önce, Müşterinin bunları kalıcı bir veri taşıyıcısına daha fazla ara adım olmaksızın kaydedebilmesi şekilde Müşteriye sunulacaktır. Eğer bu makul olarak mümkün değilse, Anlaşmanın uzaktan yapılması öncesinde Genel Şartlar ve Koşulların elektronik olarak nerede görülebileceği ve istek üzerine Müşteriye elektronik olarak veya başka bir şekilde ücretsiz olarak gönderileceği belirtilecektir.

 3. Vignette & Peage Application Service B.V. ve müşterileri arasındaki tüm hukuki işlemlere aşağıdaki Genel Şartlar ve Koşullar uygulanır. Genel Şartlar ve Koşullar, Hollanda Medeni Kanunu'nun 6. Maddesi 230g'de tanımlandığı şekliyle, ticari veya mesleki faaliyetlerine atfedilemeyen amaçlarla hareket eden herhangi bir gerçek kişiye de uygulanır.

Madde 4 – Anlaşma

 1. Anlaşma, Müşterinin teklifi kabul etmesi ve orada belirtilen koşulların yerine getirilmesi ile yapılmış olur.

 2. Müşteri teklifi elektronik olarak kabul ettiyse, Kullanıcı teklifin kabulünün elektronik olarak alındığını derhal onaylayacaktır. Sözleşme elektronik olarak yapıldığında, Kullanıcı elektronik veri aktarımını güvence altına almak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alacak ve güvenli bir web ortamı sağlayacaktır. Sunulan elektronik ödeme seçeneği ile ilgili olarak, Kullanıcı uygun güvenlik önlemlerini göz önünde bulunduracaktır.

 3. Hizmetin tesliminden en geç, Kullanıcı Müşteriye aşağıdaki bilgileri yazılı olarak veya Müşterinin bunları kalıcı bir veri taşıyıcısında erişilebilir bir şekilde saklayabileceği şekilde sağlayacaktır:

 • Müşterinin soruları, talepleri veya şikayetleri iletebileceği Kullanıcının şube ofisinin adresi;
 • Tüketici'nin Cayma Hakkını kullanabileceği koşullar;
 • Hizmetin tesliminden sonra mevcut olan olası garantiler ve hizmet hakkındaki bilgiler;
 • Hizmet için fiyat, dahil olan vergiler; varsa teslimat ücretleri; ve ödeme, teslimat veya sözleşmenin yerine getirilmesi yöntemi;
 • Tüketici için Cayma formu örneği.

Madde 5 – Tüketici'nin Cayma Hakkı

 1. Müşteri, herhangi bir neden göstermeksizin sözleşmeyi 14 Gün içinde feshedebilir.

 2. Madde 1'de belirtilen yansıma süresi, Anlaşmanın yapıldığı Günü takip eden Gün başlar.

Madde 6 - Tüketici tarafından Cayma Hakkının Kullanılması

 1. Müşteri, Cayma Hakkını kullanmak istiyorsa, Cayma formu örneğini veya başka bir açık şekilde Kullanıcı'ya Cayma süresi içinde bildirmelidir.

 2. Doğru ve zamanında Cayma Hakkının kullanılması için risk ve kanıt yükü Müşteriye aittir.

 3. Gerekirse, Müşteri, Kullanıcının makul talimatlarına uygun olarak alınan malları Kullanıcı'ya iade etmelidir. Müşteri bu işlem için herhangi bir doğrudan maliyeti üstlenmez.

 4. Müşteri, yansıma süresi boyunca sözleşmenin uygulanmasının başlamasını önceden açıkça talep etmişse ve sonrasında feshederse, Müşteri, fesih anında Kullanıcı'nın yerine getirdiği yükümlülüğün, yükümlülüğün tamamının yerine getirilmesiyle karşılaştırıldığında orantılı bir miktarı ödemelidir.

 5. Müşteri, aşağıdaki durumlarda sözleşmenin uygulanması için herhangi bir maliyeti üstlenmez:

 • Kullanıcı, Müşteriye Cayma Hakkı, Cayma durumunda masrafların geri ödemesi veya Cayma formu örneği hakkında yasal olarak gerekli bilgileri sağlamamışsa;
 • Müşteri, yansıma süresi boyunca sözleşmenin uygulanmasının başlamasını açıkça talep etmemişse.

Madde 7 – Tüketici tarafından Cayma Durumunda Kullanıcının Yükümlülükleri

 1. Kullanıcı, Müşterinin elektronik yollarla Cayma beyanında bulunmasına imkan tanıyorsa, bu beyanın alındığına dair derhal bir onay göndermelidir.

 2. Kullanıcı, Müşteriden alınan tüm ödemeleri, teslimat maliyetleri dahil olmak üzere, gereksiz gecikme olmaksızın ve bu sözleşmeden Cayma bildiriminin Müşteri tarafından gönderildiği Günden itibaren en geç 14 Gün içinde iade etmelidir.

 3. Kullanıcı, geri ödeme için Tüketici'nin kullandığı aynı ödeme aracını kullanmalıdır, Tüketici başka bir yöntem üzerinde anlaşmışsa bu durum hariçtir. Geri ödeme ücretsiz yapılmalıdır.

Madde 8 - Tüketici için Cayma Hakkının Hariç Tutulması

Cayma Hakkı, Kullanıcı'nın teklifi yaparken veya en azından sözleşmenin yapılmadan önce iyi bir zaman diliminde bu durumu açıkça belirtmişse hariç tutulur:

 1. Anlaşmanın tamamen yerine getirilmesinden sonra, ancak yalnızca:
 • uygulamanın müşterinin açık önceden onayıyla başlamış olması; ve
 • Müşteri, Kullanıcı sözleşmeyi tamamen yerine getirdiğinde Cayma Hakkından feragat ettiğini beyan etmişse;

Madde 9 - Fiyatlar

 1. Hizmet teklifinde belirtilen fiyatlar, Federal Gümrük ve Sınır Güvenliği Ofisi'nin (FOCBS) (https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/services/services-private/strassenabgaben-private/vignette-autobahngebuehren.html) yol geçiş ücretleri ve Kullanıcının vinyetin hemen kullanılabilirliği için Hizmet Ücretleri'nden (vignetteswitzerland.com) oluşur.
 2. Hizmet teklifinde belirtilen fiyatlar KDV'yi içerir.

Madde 10 - Anlaşmanın Yerine Getirilmesi

Kullanıcı, kendisinin yerine getireceği yükümlülüklerin Anlaşma ve teklifte belirtilen özelliklerle uyumlu olduğunu garanti eder.

Madde 11 - Teslimat ve Uygulama

 1. Kullanıcı, sözleşmeyi büyük bir özenle uygulamakla yükümlüdür.
 2. İfa yeri, Müşteri tarafından Kullanıcıya sağlanan adrestir.
 3. Kullanıcı, önceden belirlenen süre içinde sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür ve eğer bu süre yerine getirilmezse, derhal harekete geçmelidir.

Madde 12 – Ödeme

 1. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Müşteri tarafından borçlanılan tutarlar sözleşme yapıldığında hemen ödenmelidir.
 2. Müşteri, iletilen veya sağlanan ödeme bilgilerindeki herhangi bir yanlışlığı derhal Kullanıcıya bildirmekle yükümlüdür.

Madde 13 – Şikayet Prosedürü

 1. Kullanıcının, yeterince kamuoyuna duyurulan bir şikayet prosedürüne sahip olması ve bu şikayet prosedürüne uygun olarak şikayeti ele alması gerekir.
 2. Sözleşmenin yerine getirilmesine ilişkin şikayetler, Müşteri tarafından eksikliklerin keşfedilmesinden sonra makul bir süre içinde Kullanıcıya tam ve açık bir şekilde bildirilmelidir.
 3. Kullanıcıya yapılan şikayetler, alındığı tarihten itibaren 14 Gün içinde yanıtlanmalıdır. Bir şikayetin öngörülebilir daha uzun bir işlem süresi gerektirmesi durumunda, Kullanıcı 14 Gün içinde bir alındı onayı ve Müşterinin daha ayrıntılı bir yanıt bekleyebileceği zaman hakkında bir bildirim ile yanıt verecektir.

Madde 14 – Uygulanabilir Hukuk

Bu şartlara tabi olan Kullanıcı ve Müşteri arasındaki sözleşmeler Hollanda hukukuna tabidir. Tüketici, Hollanda dışında bir AB ülkesinde ikamet ediyorsa ve o AB ülkesinin mevzuatı daha iyi koruma sağlıyorsa, Kullanıcı bu hakları uygulayacaktır.

 

Kullanım Koşulları sayfası başlangıçta İngilizce ve Almanca olarak oluşturulmuştur. Yerel dillere çeviri sorunları nedeniyle hatalar, yanlış anlamalar ve tutarsızlıklar ortaya çıkarsa, bundan sorumlu tutulamayız. Almanca ve İngilizce şartlar her zaman geçerli olacaktır.